نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت همکاران سیستم

نرم افزار فروشگاهی ساده و قدرتمند برای حسابداری و مدیریت فروشگاه در صنوف مختلف

نرم افزار حسابداری دشت محاسب ماندگار نمایندگی رسمی سپیدار سیستماران سیستم

نسخه های مختلف نرم افزار صندوق فروشگاهی

دشت یک نرم افزار حسابداری فروشگاهی است که برای فروشگاه‌های کوچک و متوسط در اصناف عمومی و تخصصی عرضه شده است.

سپیدار محاسب ماندگار نماینده سپیدار مشهد
آقای مهندس سیدمحمد سیدموسوی نماینده رسمی سپیدار و دشت محاسب مشهد

آقای مهندس سیدمحمد سیدموسوی

مدیرفروش دشت

شماره تماس: 09366997911

 sm8smmohammad@gmail.com