بلاگ

نرم افزار حسابداری سپیدار ابری (آنلاین)

نرم افزار حسابداری سپیدار ابری (آنلاین) سپیدار محاسب ماندگار نمایندگی سپیدار مشهد

نرم افزار حسابداری سپیدار ابری (آنلاین)

نرم افزار حسابداری سپیدار ابری یک نرم افزار حسابداری مبتنی بر ابر (Cloud-based) است که برای سازمان ها و شرکت ها طراحی شده است. سپیدار ابری به عنوان یک سامانه حسابداری یکپارچه، به مدیران و کاربران امکان می‌دهد تا فعالیت‌های مالی و حسابداری خود را به صورت مؤثر و کارآمد انجام دهند.

این نرم افزار امکانات و ویژگی‌های متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. به عنوان مثال، سپیدار ابری قابلیت‌هایی مانند مدیریت حسابهای دریافت و پرداخت، ثبت و دسته‌بندی فاکتورها و صورت‌حسابها، مدیریت موجودی، گزارش گیری مالی و مالیاتی، مدیریت بودجه و هزینه‌ها، پشتیبانی از پرداخت‌ آنلاین و دیگر عملیات حسابداری را فراهم می‌کند.

یکی از مزیت‌های مهم نرم افزار سپیدار ابری، قابلیت دسترسی آسان و از هر جایی با استفاده از اینترنت است.

با این نرم افزار، کاربران می‌توانند به حسابهای خود و اطلاعات مالی خود از طریق اتصال به اینترنت از روی دستگاه‌های مختلفی مانند رایانه شخصی، تبلت و یا تلفن همراه دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، به دلیل استفاده از فناوری ابری، نیازی به نصب و بروزرسانی نرم افزار بر روی دستگاه کاربر نیست و تمامی به‌روزرسانی‌ها و پشتیبانی‌ها به صورت خودکار توسط سرویس دهنده نرم افزار صورت می‌گیرد.

همچنین، امنیت اطلاعات یکی از ملاک‌های مهم در طراحی نرم افزار سپیدار ابری است. این نرم افزار از روش‌های رمزنگاری قوی برای حفاظت از اطلاعات مالی و حسابداری کاربران استفاده می‌کند و امنیت دسترسی به اطلاعات را تضمین می‌کند.

در ادامه تعریفی از انواع فضای ابری و ویژگی های سپیدار ابری (سپیدار کلود) را به تفصیل خواهید دید.

انواع فضای ابری (Cloud)

انواع مختلف فضای ابری یا کلود، شامل ابر خصوصی (Private Cloud)، ابر عمومی (Public Cloud) و ابر ترکیبی (Hybrid Cloud) است.

این نوع‌ها بر اساس سطح دسترسی و مالکیت منابع محاسباتی و ذخیره‌سازی داده‌ها تعریف می‌شوند. در زیر به توضیح هرکدام از این نوع‌ها می‌پردازم:

 

ابر خصوصی (Private Cloud):

در ابر خصوصی، منابع محاسباتی و ذخیره‌سازی داده‌ها به صورت انحصاری برای یک سازمان یا سازمان‌های مرتبط در دسترس هستند. این منابع می‌توانند در داخل سازمان بر روی سرورهای محلی (On-Premises) یا در یک مرکز داده خصوصی میزبانی شوند. ابر خصوصی معمولاً برای سازمان‌ها و شرکت‌هایی مناسب است که به دلایل امنیتی، قوانین و مقررات صنعتی یا نیازهای خاص دیگر، نیاز به کنترل کامل بر منابع خود دارند.

 

ابر عمومی (Public Cloud):

در ابر عمومی، منابع محاسباتی و ذخیره‌سازی داده‌ها روی سرورها و منابع مشترکی قرار دارند که توسط ارائه‌دهندگان خدمات ابری به صورت عمومی ارائه می‌شوند. این ارائه‌دهندگان معمولاً شرکت‌های بزرگی هستند که مراکز داده قدرتمند و پهنای باند بالایی را به اشتراک می‌گذارند.

از مزایای ابر عمومی می‌توان به قابلیت مقیاس‌پذیری بالا، هزینه‌های مناسب، سرعت بالا در ارائه خدمات و بروزرسانی‌ها، و دسترسی آسان اشاره کرد. این نوع ابر برای سازمان‌ها و کسب و کارهایی که نیاز به انعطاف و قابلیت آزادی در استفاده از منابع محاسباتی دارند، مناسب است.

 

ابر ترکیبی (Hybrid Cloud):

ابر ترکیبی یک ترکیب از ابر خصوصی و ابر عمومی است و در آن سازمان بخشی از منابع محاسباتی و ذخیره‌سازی داده‌ها را در داخل سازمان خود (ابر خصوصی) میزبانی می‌کند، در حالی که بخش دیگر را از طریق ارتباط امن با ابر عمومی بهره می‌برد. این نوع ابر برای سازمان‌ها و کسب و کارهایی که نیاز به کنترل برخی از داده‌ها و برنامه‌ها در داخل سازمان دارند (به عنوان مثال، به دلیل مقررات امنیتی یا محرمانگی)، اما در عین حال از امکانات و انعطاف‌پذیری ابر عمومی استفاده می‌کنند، مناسب است.

 

نکته: توجه داشته باشید که علاوه بر این سه نوع، نوع دیگری به نام ابر انحصاری (Dedicated Cloud) نیز وجود دارد که در آن منابع محاسباتی و ذخیره‌سازی داده‌ها به صورت اختصاصی برای یک سازمان در مرکز داده‌ای مشترک میزبانی می‌شوند. اما معمولاً این نوع به عنوان یک زیرمجموعه از ابر خصوصی در نظر گرفته می‌شود.

استفاده از هرکدام از این نوع‌ها بسته به نیازهای سازمان و شرایط خاص آن تعیین می‌شود. در عمل، بسیاری از سازمان‌ها از مدل ابر ترکیبی استفاده می‌کنند تا از مزایای هر دو ابر خصوصی و ابر عمومی بهره‌برداری کنند و به صورت یکپارچه و هماهنگ از آنها استفاده کنند.


حسابداری سپیدار ابری ، سپیدار ابری کارامد، به صرفه ، قابل اعتماد ، نرم افزار حسابداری سپیدار ابری (آنلاین) سپیدار محاسب ماندگار نمایندگی سپیدار مشهد

حسابداری سپیدار ابری:

بــا سیســتم حســابداری ســپیدار ابــری به راحتــی عملیــات مالــی را کنتــرل و دفاتــر قانونــی را بهسـادگی ثبـت کنیـد. ایـن سیسـتم بـا ارائـه گزارشهـای کاربـردی و تهیـه اسـناد مالـی مدیـران را در تصمیمگیــری و برنامه ریــزی اســتراتژیک یــاری میکنــد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم حسابداری سپیدار ابری:

 • درج انواع کدینگ پیشفرض بازرگانی، تولیدی و خدماتی؛
 • ثبت دفاتر قانونی به سادهترین روش؛
 • پیشبرد عملیات پرحجم پایان سال مالی به شکل خودکار؛
 • گزارش گردش حساب و مانده حساب در تمامی سطوح و به تفکیک دلخواه؛
 • پیوست ضمائم به اسناد حسابداری؛
 • تبدیل ارزهای مختلف به ارز پایه در عملیات تجاری و صدور سند تسعیر ارز؛
 • آنالیز و ادغام حسابها؛
 • جستجوی اسناد براساس عوامل و شرح.


دریافت و پرداخت سپیدار ابری ، سپیدار ابری کارامد، به صرفه ، قابل اعتماد ، نرم افزار حسابداری سپیدار ابری (آنلاین) سپیدار محاسب ماندگار نمایندگی سپیدار مشهد

دریافت و پرداخت سپیدار ابری:

حسـابداران بـرای مدیریـت وجـوه نقـد، تهیـه صـورت مغایـرت بانکـی و رسـیدگی بـه چکهـای دریافتنــی و پرداختنــی نیازمنــد سیســتمی قابــل اطمینــان و درعین حــال ســاده هســتند.

ســپیدار ابــری بــا ساده ســازی فرایندهــا و قابلیتهــای گزارش گیــری، کار حســابداران را ســاده و موثــر میکنــد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ابری:

 • گزارش از مانده و گردش حسابهای بانکی و صندوق به تفکیک؛
 • دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارتخوان؛
 • دریافت و پرداخت چکهای تضمینی؛
 • امکان تسویه دستگاه کارتخوان؛
 • چاپ چک و کلر بانک؛
 • ثبت تمامی فرایندهای گردش چک؛
 • مشاهده لیست چکهای سررسید شده و در جریان وصول؛
 • کنترل مانده منفی حسابهای بانک و صندوق؛
 • دریافت صورتحساب بانک و تهیه مغایرت بانکی خودکار برای هر حساب.
انبار سپیدار ابری ، سپیدار ابری کارامد، به صرفه ، قابل اعتماد ، نرم افزار حسابداری سپیدار ابری (آنلاین) سپیدار محاسب ماندگار نمایندگی سپیدار مشهد

انبار سپیدار ابری:

دسترسـی به موقـع بـه اطلاعات کالا و انبـار، از عوامـل موفقیـت کسـب وکارها اسـت. سیسـتم انبـار سـپیدار ابـری، ضمـن تسـهیل ثبـت عملیـات ورود و خـروج کالا، میـزان موجـودی کالا و اطلاعــات حســاب تأمین کننــدگان را کنتــرل میکنــد.

بــا انبــار ســپیدار ابــری تمامــی عملیــات ثبــت و محاســبات موجــودی کالا و حســاب تأمین کننــدگان را به راحتــی انجــام دهیــد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم انبار سپیدار ابری:

 • قیمت گذاری موجودی کالای انبار در زمانهای دلخواه؛
 • یکپارچه سازی اطلاعات  بین انبار و فروش؛
 • انبارگردانی ساده؛
 • تعیین نقطه سفارش کالا؛
 • کنترل موجودی منفی کالا در سطح انبار و کالای قابل فروش؛
 • محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیفی و بیمه در فاکتور خرید خدمات؛
 • نگهداری تصویر کالا.
مشتریان و فروش سپیدار ابری ، سپیدار ابری کارامد، به صرفه ، قابل اعتماد ، نرم افزار حسابداری سپیدار ابری (آنلاین) سپیدار محاسب ماندگار نمایندگی سپیدار مشهد

مشتریان و فروش سپیدار ابری:

بـا سـپیدار ابـری، مدیریـت فرایندهـای فـروش سـاده، سـریع و دقیـق اسـت. بـا اسـتفاده از این سیســتم شــما میتوانیــد فعالیتهــای  فروش و پاســخگویی بــه مشــتریان را در کوتاهتریــن زمــان و به آســانی ســامان دهیــد.

همچنیــن اطالعــات بــه روز، دقیــق و صحیــح از حســاب مشـتریان دردسـترس اسـت.

مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم مشتریان و فروش سپیدار ابری:

 • تعریف انواع مختلف فروش و صدور اعلامیه  قیمت بر اساس نوع فروش؛
 • صدور صورت حساب مشتریان؛
 • محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده؛
 • یکپارچگی اطلاعات میان انبار و فروش و دریافت و پرداخت؛
 • تهیه فایل خرید و فروش فصلی، نمودارهای فروش (ماهانه و روزانه)، سود و زیان، فروش و گزارش تجزیه سنی بدهکاران؛
 • امکان استفاده از حالتهای متعدد گزارش گیری.
ارتباط با سامانه مودیان سپیدار ابری ، سپیدار ابری کارامد، به صرفه ، قابل اعتماد ، نرم افزار حسابداری سپیدار ابری (آنلاین) سپیدار محاسب ماندگار نمایندگی سپیدار مشهد

ارتباط با سامانه مودیان سپیدار ابری:

براسـاس قانـون پایانه هـای فروشـگاهی و سـامانه مؤدیـان، اشـخاص حقوقـی ملـزم به ارسـال صورتحسـاب الکترونیکـی بـه سـامانه مؤدیـان هسـتند. سیسـتم ارتبـاط بـا سـامانه مؤدیـان سـپیدار ابـری ایـن فراینـد را تسـهیل کـرده و حسـابداران به راحتـی صورتحسـاب الکترونیکـی خـود را بـه سـامانه ارسـال میکننـد و در لحظـه از آخریـن وضعیـت آن گـزارش میگیرنـد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم ارتباط با سامانه مؤدیان سپیدار ابری:

 • ارسال ساده و سریع صورتحساب الکترونیکی؛
 • ارسال مستقیم یا از طریق شرکت های معتمد؛
 • نامحدود در تعداد ارسال صورتحساب؛
 • ارسال فاکتور فروش با ارز غیر از ریال؛
 • مشاهده آخرین وضعیت صورتحسابهای ارسال شده به سامانه در نرم افزار؛
 • وجود نگاشت های واحد سنجش، ارز، طرف حساب و کالا یا خدمت براساس قانون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *