سوالات سامانه مودیان مالیاتی سپیدار نماینده سپیدار مشهد

سوالات سامانه مودیان

پاسخگوی سوالات شما در همه مراحل تصمیم گیری و خرید نرم افزار حسابداری سپیدار و دشت هستیم.


سامانه مودیان مالیاتی چیست؟

؟

چه کسانی باید در سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام کنند؟

چه دقیقه ای؟

برای ورود اطلاعات به سامانه مودیان چه کدهای نیاز است؟

برای ورود اطلاعات به سا

کد یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

چه دقیقه ای؟

چه کسانی موظف به پایانه فروشگاهی اند؟؟؟؟؟

؟؟؟؟

چه کسانی موظف به پایانه فروشگاهی اند؟؟؟؟؟

؟؟؟؟

من نرم افزار حسابداری را طبق آخرین نسخه بروزرسانی کرده ام. اما همچنان سیستم سامانه مودیان در سپیدار فعال نشده است. چرا؟

شما باید سیستم سامانه مودیان را به صورت جداگانه خریداری نمایید. فعال سازی سیستم سامانه مودیان، ارتباطی به آپدیت نرم افزار و یا دریافت پشتیبانی ندارد.

جهت اتصال به سیستم سامانه مودیان به سپیدار، چه مراحلی را باید طی کنم؟

برای اینکه با سپیدار به سیستم سامانه مودیان متصل شودید باید:

  1. 1. خرید سیستم سامانه مودیان (کلیک کنید)
  2. 2. خرید سیستم مشتریان فروش و سیستم فروش خدماتی سپیدار

برای اتصال به سامانه مودیان باید مراحل زیر را طی کنید:

1.خرید سیستم سامانه مودیان

2.خرید پیش نیازهای فعال‌سازی سامانه مودیان شامل سیستم مشتریان فروش و سیستم فروش خدماتی.