location
خراسان رضوی - مشهد

دانشجوی 29 - پلاک 537

mobile
تلفن : ۰۵۱۳۸۹۲۳۰۸۶

همراه : 09151085515

clock
شنبه - چهار شنبه | 16 - 8

پنج شنبه | 14 - 8

جذب همکار فروش

شما می توانید برای همکاری در فروش محصولات سپیدار ، دشت و راهکاران ابری از طریق تکمیل و ارسال فرم موجود در صفحه اقدام نمایید .

در صورت داشتن رزومه ، فایل PDF آن را با حد اکثر حجم 2MB در فرم بارگذاری کنید.
(این فیلد الزامی نیست)