اگر کالایی خرید کرده اید و به هر دلیلی آن را مرجوع میکنید، نیاز است که فاکتور مرجوعی خرید ثبت نمایید💚سپیدار محاسب ماندگار ، نمایندگی سپیدار و دشت مشهد📞05191008520💚
در فروشگاه ها خیلی مواقع ممکن است اقلامی که خریداری شده است را مرجوع کنید.با نرم افزار حسابداری دشت همکاران
آموزش فاکتور خرید مانده دار نرم افزار دشت همکاران سیستم 💚سپیدار محاسب ماندگار ، نمایندگی سپیدار و دشت مشهد📞05191008520💚 .
خیلی مواقع پیش می آید که شما کالا یا خدمتی را خریداری کرده اید اما تسویه حساب آن را انجام
آموزش تعریف شرکا با نرم افزار دشت همکاران سیستم 💚سپیدار محاسب ماندگار ، نمایندگی سپیدار و دشت مشهد📞05191008520💚 . محاسبه سود و زیاد ، کاهش و افزایش سرمایه شرکا در نرم افزار حسابداری دشت
جهت محاسبه سود و زیان شرکا و همچنین کاهش و یا افزایش سرمایه شرکا در کسب و کار شما، نیاز
رسید پرداخت و همچنین ویرایش رسید پرداخت های گذشته در نرم افزار دشت 💚سپیدار محاسب ماندگار ، نمایندگی سپیدار و دشت مشهد📞05191008520💚
اگر میخواهید به طرف حساب ها پرداختی داشته باشید، هرگونه پرداختی به غیر از پرداخت مستقیم در فاکتور خرید و
طراحی چک و چاپ چک در نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت همکاران سیستم 💚سپیدار محاسب ماندگار ، نمایندگی سپیدار و دشت مشهد📞05191008520💚 فیلم آموزش طراحی چک در دشت
شما در صورت داشتن سطح پیشرفته نرم افزار دشت میتوانید چاپ چک را داشته باشید.در این فیلم آموزشی با نحوه

پست های اخیر

سامانه مودیان مالیاتی در نرم افزار حسابداری سپیدار محاسب نماینده سپیدار مشهد

راهنمای ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی سپیدار محاسب نماینده سپیدار مشهد

آموزش دریافت امضا الکترونیکی crs سپیدار محاسب نماینده سپیدار مشهد

آموزش بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری دشت، سپیدار محاسب ماندگار نماینده سپیدار مشهد

آموزش بستن حساب صندوقدار در نرم افزار حسابداری دشت، سپیدار محاسب ماندگار نماینده سپیدار مشهد